home page
News
Biography
Novels
Other Novels
Interviews
Interviews
Photo Gallery
UCT
LitNet
LitNet Akademies
Contact
LitNet Akademies 

LitNet Akademies (ISSN 1995-5928) is ín geakkrediteerde akademiese aanlynjoernaal wat Afrikaanse navorsingsartikels vanuit verskillende vakgebiede publiseer.

LitNet Akademies staan onder bestuur en hoofredakteurskap van prof. Etienne van Heerden (UK).

Wat is LitNet Akademies?

LitNet Akademies is deel van die LitNet-webomgewing en is ’n onderafdeling van LitNet. Hier word geakkrediteerde akademiese Afrikaanse navorsingsartikels gepubliseer. LitNet Akademies is tans in die volgende afdelings verdeel: Geesteswetenskappe, Regte, Godsdienswetenskappe en Natuurwetenskappe (onderverdeel in Basiese- en Toegepaste wetenskappe). Diť geakkrediteerde gedeelte van LitNet is volkome geintegreer met die LitNet-hiperteksomgewing: Die akademiese artikels wat hier geskakel word, word aangevul deur LitNet-onderhoude, videogrepe op LitNet se YouTube-kanaal, aanlyndebatte op LitNet se SeminaarKamer en resensie-essays in ons Boeke en skrywers-afdeling. Binne hierdie intellektuele debatsomgewing gedy Afrikaanse akademiese skryfwerk. Elke artikel wat hier gepubliseer word, is deel van ín multidissiplinere en dinamiese benadering binne ín hiperteksomgewing wat ook na sosiale netwerke en LitNet se weeklikse nuusbrief uitbrei. LitNet Akademies vra geen bladgelde van bydraers nie en navorsers van artikels of ander materiaal behou kopiereg.

Akkreditasie

LitNet Akademies is geakkrediteer by die SA Departement Onderwys en vorm deel van die Suid-Afrikaanse lys goedgekeurde vaktydskrifte (South African list of Approved Journals). Alle artikels wat portuurbeoordeel is en gekeur word vir plasing in LitNet Akademies kwalifiseer vir subsidie deur die SA Departement Onderwys.  

Voordele

Die voordele van publikasie op LitNet Akademies sluit in:
  • LitNet Akademies hef geen bladgelde nie.
  • LitNet Akademies stel geen beperking op die lengte van artikels nie.
  • Volkleurillustrasies is moontlik.
  • Artikels verskyn vinniger as wat die geval is by papierjoernale.
  • LitNet Akademies is in http://www.litnet.co.za ingebed en onderhoude met navorsers en aanlyn-seminare rondom die bevindinge in navorsingsartikels word deur LitNet aangebied; sů word navorsingsbevindinge wyer bekend gemaak. LitNet dryf internetverkeer na navorsingsartikels vanaf sy tuisblad, sy nuusbrief en ander elektroniese platforms.
  • Navorsers behou kopiereg op hul artikels.

Hoe lê jy jou artikel voor?

Artikelvoorleggings vir LitNet Akademies kan aan akademies@litnet.co.za gestuur word. Die redakteurs van die onderskeie afdelings kan ook direk soos hieronder gekontak word. Let asb daarop dat ín kontrolevorm alle voorleggings moet vergesel en dat voorleggings aan LitNet Akademies se stylriglyne moet voldoen.

Geesteswetenskappe-redakteur
Francis Galloway (DLitt), Universiteit van Pretoria
E-pos: francis@litnet.co.za
Bioskets

Stylriglyne
Godsdienswetenskappe-redakteur
Pieter G.R. de Villiers (DTh, ThDr)
E-pos: pgdevilliers@mweb.co.za
Bioskets

Stylriglyne
Natuurwetenskappe-redakteur
Dirk Laurie (MSc in Wiskunde, PhD), Universiteit Stellenbosch
E-pos: rednatuur@litnet.co.za
Bioskets

Stylriglyne
Regte-redakteur
Johann Neethling (LLD)
E-pos: neethlingj@ufs.ac.za
Bioskets

Stylriglyne

Waar kry ek vorige joernaaluitgawes?

LitNet Akademies ≠artikels word drie maal per jaar in pdf-formaat as volledige joernaaluitgawes gepubliseer. Vorige joernaaluitgawes kan hier gevind en afgelaai word.Enige navrae kan gerig word aan akademies@litnet.co.za.

© 2010 Etienne van Heerden | Contact: etienne@etiennevanheerden.co.za