Marietjie Lambrechts’s opinion of Die wêreld van Charlie Oeng on LitNet

“Al die versigtig gekose woorde, frases en sinne pas in mekaar soos in ’n legkaart wat onvoltooid sou wees as daar maar net een stukkie ontbreek, miskien onbenullig op sigself, maar onlosmaaklik deel van ’n groter, voltooide geheel.”

Read the opinion here.