Photo: Lunch meeting with the DBNL’s Cees Klapwijk

Discussing co-operation between the DBNL and Etienne van Heerden’s LitNet (www.litnet.co.za) – Lunch meeting with the DBNL’s Cees Klapwijk in Den Haag, Netherlands. (De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. De site bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks, naast een groot aantal studies en primaire bronnen op het brede terrein van de Nederlands(talig)e cultuurgeschiedenis.)